VÅRE TJENESTER


Interiørarkitektur

Barnerom_seng_skrivebord.jpg

God interiørarkitektur handler om å utnytte de kvadratmeterne du har på best mulig måte. Vi mener at god bokvalitet er oppnåelig uavhenging av størrelsen på boligen, og derfor er vi opptatt av det å skape mye kvalitet på liten plass. Det betyr å velge de riktige løsningene av god kvalitet som gjør at boligen er stedet du og dine gleder dere å komme hjem til. For å bli kjent med hva som er et godt hjem for akkurat deg starter vi prosjektet med å kartlegge livsstil og behov. Målet er at de hverdagslige gjøremålene skal kunne gjøres på en enkel måte slik at det blir mer tid og plass til bare å leve. Et godt hjem er tilpasset hver enkelts livsstil, og derfor er hvert hjem unikt.

Stue2.jpg

Hvem er kunden?

Vi jobber med en stor bredde av kunder på tvers av landet og bistår også kunder utenlands som ønsker å flytte hjem til en nøkkelferdig bolig. Våre prosjekter spenner fra små leiligheter til nybygg og klassiske bygårdsleiligheter, som trenger ulik type kompetanse og ulik stilretning. Felles for alle våre kunder er at de ønsker profesjonell bistand til å skape et godt hjem tilpasset sin unike livsstil med en estetisk helhet.

Lønner det seg å bruke en interiørarkitekt?

Mange av våre kunder står på nippet til å skifte til en større bolig, men er i et dilemma fordi de egentlig ikke ønsker å flytte. Vi blir ofte kontaktet for å gjøre en vurdering om boligen kan utnyttes på en bedre måte, og i alle tilfeller så langt har resultatet vært ja. For å få til mer kvalitet på liten plass designer vi tilpassede løsninger slik at kvadratmeterne blir effektivt utnyttet. Møbelsnekrede løsninger koster gjerne litt mer, men til gjengjeld vil du sitte igjen med skikkelig smarte løsninger, farge- og materialvalg som er uavhengig av trender og med en kvalitet som gjør at boligen står seg godt år etter år. Vi sørger for at du får et hjem du slipper å pusse opp igjen og som er helt skreddersydd til deg!

 
Bad1.jpg
 

Fremgangsmåte

uforpliktende tilbud

Vi inviterer alltid på et uforpliktende møte på vårt kontor der dere forteller om prosjektet og vi forklarer hvordan vi jobber og hvillke av våre tjenester vi anser dere vil ha behov for. Det kan være lurt å ha en budsjettramme og en enkel visjon når dere kommer, slik at vi kan forstå potensialet i prosjektet.

fase 1

Som standard tilbyr vi å gjøre et lav-terskel skisseprosjekt fra 35 000,- der vi gjør en befaring med enkel oppmåling i boligen og et kartleggingsmøte av deres behov og estetiske preferanser. Etter et gjennomgansmøte av vårt forslag får dere en 2D planskisse med overordnet materialforslag og kortfattet beskrivelse av arbeider som skal gjøres. Dette kan dere bruke til å innhente et kostnadsoverslag fra entreprenør slik at dere får realitetssjekket budsjettet før vi går i gang med designfasen. På dette tidpunket kan det også være aktuelt for dere å prioritere om hele eller deler av boligen skal tas i en eller flere faser. Fra befaring til leveranse av skissefase beregnes 3-4 uker.

fase 2

Detaljeringsfasen består av tett dialog med dere, opptegning av boligen i 3D og gjennomgansmøter der vi justerer løsninger og detaljer sammen med dere. Vi beregner 2-3 dager per rom og dere får da en ferdig-pakke med alt dere trenger for å gjennomføre prosjektet; riveplan, målsatt møbleringsplan, belysningsplan, arbeidstegninger for møbelsnekker, farge- og materialbeskrivelse og produkoversikt av alt inventar. Fra oppstart av designfase til ferdig leveranse beregnes 4-12 uker avhengig av prosjektets størrelse.

prosjektledelse

Etter dette er det tid for innhenting av priser, booking av entreprenør, møbelsnekker og bestillinger. Dette bistår vi ofte kundene med, men er også noe dere kan gjøre selv. I det byggeperioden setter igang er det mye som skal koordineres for at alle de ulike aktørene skal kunne jobbe effektivt, bestillinger ankomme til riktig tid, uforutsette endringer som skal løses underveis slik at innflyttingsdatoen overholdes så godt som mulig. Dette er et godt stykke arbeid og de fleste av våre kunder ønsker å bruke oss som prosjektleder.

Kontakt oss

Navn *
Navn